Artikelen


Hier vind u een aantal verslagen van door ons verricht landschapswerk. Het betreft werk waarbij alle ins en outs van het landschapswerk aan bod zijn gekomen. Dit betekent: het herstellen en genezen van de Levenskrachten, de landschapskrachten, de landschapstempel, het transformeren van de werkingen van de onderaardse sferen terplekke en het helpen van overledenen die er vastzaten.

* Verslag Helend Ondersferenwerk bij de stranden van D-Day [1.509 KB]

* Verslag Helend Landschapswerk Slot Frankenstein [2.807 KB]

* Verslag Landschapswerk op de Grebbeberg [215 KB]

* Verslag van Landschapswerk in Den Haag & Zuid Holland [1.883 KB]

* Verslag van Landschapswerk in voormalig concentratiekamp Ravensbruck [3.208 KB]

* Verslag van Landschapswerk in voormalig concentratiekamp Bergen-Belsen [139 KB]


Een ander relevant artikel voor deze tijd is:

Voorspellingen van de Indische Palmbladeren 2011 - 2048 [279 KB]