De 4 basis-tools voor activatie van harte-krachten


De integrale werkwijze van Gaiaheartworkz biedt de mogelijkheid dat een optimale activering van de harte-krachten kan plaatsvinden. De bedoeling is om juist daar vanuit bewuster met Levenskrachten te kunnen werken. Daartoe wordt gewerkt vanuit de 4 basis-tools van het hart, t.w.:

1. open-mindedness
2. gevoel voor waarheid
3. empathie - inleven in de ander en de wereld, en
4. intuïtie - het goede kunnen doen in de wereld.

Deze 4 basis-tools fungeren tevens als leidraad en diagnose-tools om issues te kunnen identificeren en adequaat "vanuit het hart" aan te kunnen kaarten.