Jaspis School


Vanuit de Jaspis School worden Opleidingen & Cursussen gegeven om te kunnen leren werken met Levenskrachten, Landschapskrachten, element- & natuurwezens, alsook de onderaardse sferen. Dit behelst tevens de verbinding daarvan met uw eigen levenskrachten, ziel en geest. Oprichter is Nicolaas de Jong

Als vervolg op de Opleidingen & Cursussen kunt u ook meedoen aan Projecten Landschapsgenezing, zie hier de Agenda daarvoor.

Het volgen van deze Opleidingen & Cursussen heeft bv. ook zin indien u in uw organisatie met Gaiaheartworkz met Levenskrachten, Landschapskrachten, element- & natuurwezens en onderaardse sferen heeft gewerkt, en u aan iemand het Energetica Beheer voor de verdere zorg en beheer ervan in uw organisatie wilt overdragen, en u hem/haar er derhalve uitvoeriger in wilt laten onderrichten. Dat kan ook middels "on-the-job-trainig" door die persoon mee te laten doen aan projecten.